Certyfikat IFS Logistics został opracowany przez stowarzyszenie Global Food Standard Initiative w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Standard IFS Logistics skierowany jest dla firm świadczących usługi logistyczne w zakresie żywności i produktów nieżywnościowych, obejmujące transport, magazynowanie, dystrybucję, załadunek i rozładunek. Standard IFS Logistics zawiera wymagania związane z załadunkiem, składowaniem, przewozem, rozładunkiem towarów. Standard wypełnia lukę pomiędzy producentami żywności, a sieciami handlowymi wymagającymi przestrzegania zasad systemu HACCP wraz z analizą ryzyka, w ramach jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów, ich legalności i  jakości,

 

Certyfikat IFS Food jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności dla oceny dostawców marek własnych. IFS odnosi się do obszarów powstawania i obróbki produktów, w których istnieje zagrożenie zanieczyszczenia, czyli producentów żywności, firm przetwarzających lub pakujących produkty spożywcze. Standard IFS Food został opracowany na potrzeby audytowania dostawców sieci handlowych, od których sieci handlowe wymagają spełnienia wymagań systemu IFS.

Wdrażanie IFS oraz powstała dokumentacja IFS musi zawierać wymogi w zakresie GMP, GHP i HACCP wraz z elementami systemu zarządzania jakością. Najnowsza wersja wymagań IFS zawiera 250 pozycji, które są pogrupowane w 5 działach: Zaangażowanie kierownictwa , System zarządzania jakością , Zarządzanie zasobami, Proces produkcji oraz Pomiary, analizy i doskonalenia .

Audyt IFS podlega ocenie punktowej. Na jej podstawie audytor stwierdza, na jakim etapie wdrożenia IFS są poszczególne procesy. Audyt zewnętrzny i certyfikat systemu IFS traktowane są przez sieci handlowe jako własną weryfikację dostawcy.

Uzyskanie certyfikatu IFS oznacza zgodność ze Standardem IFS i jest dowodem na to, że firma spełnia wszystkie wymogi wyspecyfikowane w standardzie. Standard IFS Food v6, potwierdzony certyfikatem wykazuje wysokie zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwo żywności. Dodatkowo sam prestiż certyfikatu IFS stawia Firmę w szeregu innych firm certyfikowanych na zgodność z IFS oraz wyróżnia względem konkurencji.

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...