Aktualności

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

KonsultantRoku organizuje 1-dniowe, intensywne szkolenia , dedykowane dla kierowników wytwórni / węzłów, laborantów, pełnomocników ds. ISO, we własnej sali wykładowej lub (polecamy) na miejscu u klienta.

Cena szkolenia nie jest uzależniona od ilości osób. Zachęcamy, aby uczestnictwo było obowiązkowe dla min. 2 pracowników, w celu zapewnienia ciągłości systemu (jeżeli wyszkolony jest tylko jeden pracownik, w przypadku jego choroby lub zwolnienia, w firmie powstaje problem jego zastępstwa).

Szkolenie obejmuje :
− stosowanie norm PN / EN w praktyce
− wypełnianie formularzy i tabel w praktyce
− wypełnianie deklaracji zgodności (zgodnie z prawem a nie zgodnie ze zwyczajem)
− stosowanie procedury reklamacyjnej i działań korygujących,
− planowanie programu badań – jakie kontrole wykonać samodzielnie a jakie przerzucić na dostawców
− stosowanie procedur nadzoru nad sprzętem i urządzeniami
− stosowanie procedur nadzoru nad dokumentami
− przegląd posiadanej dokumentacji ISO, nadającej się do ZKP

Uczestnicy otrzymują :
− materiały dydaktyczne
− komplet wymogów prawnych
− komplet wymogów normowych i technicznych
− wzory zakresów obowiązków
− wzory zapisów systemowych SZJ wymaganych przez ZKP
− Zaświadczenie kompetencyjne


Szczegółowych informacji nt. ZKP, udzieli Państwu Prezes KonsultantRoku, pod nr (042) 639 50 83.

Wróć

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...