AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130 AQAP 2210 AQAP 2105

Posiadanie certyfikatu AQAP (Allied Quality Assurance Publication, czyli Publikacji Standaryzacyjnej dotyczącej Zapewnienia Jakości) jest wymagane w przedsiębiorstwach produkujących wyroby lub świadczących usługi w ramach procesu Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA). Jednak zgodnie z polityką MON, certyfikat AQAP może być wymagany od dostawców realizujących swoje usługi lub produkujących na rzecz wojska.  Zarówno norma AQAP jak i dokumentacja AQAP-u jest uzupełnieniem i rozszerzeniem normy ISO 9001 w zakresie wymagań dotyczących systemu jakości dostaw dla wojska.

 

Certyfikat AQAP można uzyskać wdrażając normę AQAP ale jedynie w przypadku posiadania już certyfikatu ISO 9001.Jeśli firma nie posiada certyfikatu ISO 9001, wdrażanie AQAP musi być prowadzone równolegle z wdrażaniem ISO 9001, gdyż wymogi AQAP są uzupełnieniem normy ISO 9001.

 

Najważniejszymi wymogami AQAP są wymagania dotyczące:

  • planów jakości zgodnie z AQAP 2105

  • zarządzania ryzykiem dla wszystkich etapów realizacji kontraktu

  • zarządzania konfiguracją

  • zarządzania nieuszkadzalnością i obsługiwalnością (dla AQAP 2110)

  • wspomagania procesu Rządowego Zapewnienia Jakości

 

Przygotowaniem do certyfikacji, czyli wdrożeniem AQAP, teoretycznie może zajmować się każdy. Jednak w procesie certyfikacji AQAP należy okazać się dowodami potwierdzającymi odbycie licznych szkoleń AQAP oraz bardzo dobrą praktyczną znajomością wymogów dotyczących zarządzaniem konfiguracją, szacowania ryzyka, zarządzaniem procesem GQA itd. Obowiązkiem konsultanta jest prawidłowe zinterpretowanie wymagań AQAP i przystosowanie ich do potrzeb firmy czy branży. Wdrożenie AQAP polega na cotygodniowych wizytach, na których omawiane są wymagania AQAP, tworzona jest dokumentacja oraz prowadzone są szkolenia. Pod klucz. Po napisaniu dokumentacji, trzeba ją dokładnie wytłumaczyć. Pracownicy muszą zrozumieć sens jej stosowania, aby nie spowodować niepotrzebnego wzrostu biurokracji. Należy pamiętać, AQAP nie jest potwierdzeniem jakości wyrobu czy usługi, lecz systemu pozwalającego na jego wyprodukowanie czy oferowanie. Dlatego nie muszą Państwo kupować żadnego oprogramowania, maszyn, zatrudniać kogokolwiek w związku z wdrożeniem AQAP, ani też załatwiać jakichkolwiek dodatkowych spraw w urzędach, nie związanych z bieżącą działalnością firmy.

Certyfikat i wdrożenie AQAP

Nasi klienci AQAP to m.in.:   

Bumar

(maszyny)

http://www.bumar.pl

Poch

(chemia)

http://www.poch.com.pl

Orlen CS

(paliwa)

http://www.orlencs.pl

Telimena

(tekstylia)

http://www.telimena.com

Ostrowski Arms

(broń)

http://www.ostrowskiarms.pl

Naftor

(ochrona)

http://www.naftor.pl

Król i Banasiak

(budownictwo)

http://www.krol-budownictwo.pl

Explo-Adr

(transport)

http://explo-adr.pl

Cushima

(szkolenia)

http://www.cushima.com

Parker Poland

(łodzie)

http://www.parker.com.pl

Saneco

(agregaty)

http://www.saneco.pl

Bet-Min

(materiały wybuchowe)

http://www.betmin.pl

Pacomp

(elektronika)

http://www.pacomp.com.pl

Segi-AT

(projektowanie)

http://www.segi.pl

Wojskowy COM

(wyposażenie)

http://www.wojskowy.com

Concept

(pojazdy)

http://www.team-concept.pl

Giss

(lotnictwo)

http://giss.pl

Paramedica

(medycyna)

http://www.paramedica.pl

Summit

(konstrukcje stalowe)

http://www.summitpolska.pl

Runway Logistics

(spedycja)

http://www.runway-logistics.com

BBA Pumps

(pompy)

http://www.bbapumps.pl

Centralne Biuro Bezpieczeństwa

(ochrona)

http://www.grupacbb.pl

Konsensus Ochrona

(ochrona)

 

Kogex

(części)

http://www.kogex.pl

 

Jako jedni z nielicznych posiadamy akredytację na świadczenie usług doradczych, rejestrację w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz numer klasyfikacji usługowej NATO Ncage.


aqap wdrożenie aqap wdrożenie aqap

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...