Aktualności

FSC

FSC

FSC Forest Stewardship Council

Firma KonsultantRoku, odpowiadając na zapotrzebowanie swoich klientów rozpoczęła wdrożenia systemów FSC . Naszym pierwszym klientem była firma Granbud , działająca w branży stolarskiej w segmencie obróbki drewna oraz płyt laminowanych, wiórowych, sklejki, płyt pilśniowych itp.

Forest Stewardship Council (FSC) jest w stanie zweryfikować i dać gwarancję do końcowych użytkowników, że drewno lub produkty drewniane noszące jego markę pochodzą z lasów, które zostały ocenione jako będące dobrze prowadzone ze względu na standardy społeczne, ekonomiczne jak i przyjazne środowisku.

10 warunków jakie należy spełnić w zakresie Forest Stewardship Council *

  • Warunek 1: Dostosowywanie się do praw i zasad FSC - Kierownictwo lasów powinno mieć na uwadze wszystkie prawa kraju, w którym one występują, oraz umowy i traktaty międzynarodowe podpisane przez państwo, oraz dostosowywać się do wszystkich zasad i kryteriów FSC.
  • Warunek 2: Prawo własności i uzytkowania oraz odpowiedzialność - Długoterminowe prawo własności i prawo do surowców ziemi i lasu powinno być jasno określone, udokumentowane i legalnie ustalone.
  • Warunek 3: Prawo tubylców - Prawo tubylców do posiadania, używania i zarządzania swoją ziemią i zasobami powinno być określone i przestrzegane
  • Warunek 4: Relacje społeczności i prawa pracowników - Działania zarządu lasów powinny podtrzymywać lub utrzymywać długoterminowy dobrobyt społeczny i finansowy pracowników lasów i lokalnej społeczności
  • Warunek 5 : Korzyści z lasu - Działania kierownictwa lasów powinny zachęcać do efektywnego korzystania z produktów leśnych i usług by zapewnić ekonomiczna rentowność i szeroki zasięg korzyści społecznych i ekologicznych.
  • Warunek 6: Wpływ środowiska - Zarząd lasów powinno zachowywać różnorodność biologiczną i wartości związane z zasobami wody, gleby, unikalne i kruche ekosystemy i krajobrazy oraz przez to zachowywać funkcje ekologiczne i integralne lasu.
  • Warunek 7: Plan kierownictwa - Plan kierownictwa –w zależności od skali prowadzonych działań - powinien być określony i spisany, wdrażany i uaktualniany. Długoterminowe cele kierownictwa, i środki do ich osiągnięcia, powinny być jasno określone.
  • Warunek 8 : Monitorowanie i ocena - Monitorowanie powinno być prowadzone – w zależności od wielkości kierownictwa lasu – by ocenić kondycję lasu, plony, łańcuch opieki, działalność kierownictwa i jego wpływ społeczny i ekologiczny.
  • Warunek 9: Utrzymanie lasów objętych ochroną - Czynności kierownictwa w lasach objętych ochroną powinny utrzymywać lub wzmacniać atrybuty, które charakteryzują te lasy. Decyzje dotyczące tych lasów powinny być zawsze podejmowane ze szczególną ostrożnością.
  • Warunek 10 : Plantacje - Plantacje powinny być planowane i zarządzane zgodnie z zasadami 1-9 oraz zasady 10 i jej kryteriów. Podczas gdy plantacje mogą dostarczyć szeregu społecznych i ekonomicznych zysków, i mogą wnosić do zaspokojenia potrzeb świata na produkty lasu, powinny uzupełniać a nie zastępować lasy naturalne. Powinny zmniejszać nacisk na lasy naturalne, promować pielęgnowanie i konserwację.
*źródło: http://www.europapier.com

 

 

Wróć

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...