Aktualności

ISO 9001 w NZOZ

KonsultantRoku jest najbardziej doświadczoną i kompetentną firmą konsultingową w zakresie wdrożeń ISO 9001 w NZOZ.

Nadzór merytoryczny nad wdrażaną dokumentacją ISO w NZOZ prowadzony jest przez dr n. med. Pana Dariusza Pakułę.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 13 listopada 2009 r. przy postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, za posiadanie certyfikatu ISO 9001 można uzyskać dodatkowe 2,5 punktu  (kryterium - jakość)

Dzięki sprawdzonej metodzie polegającej na łączeniu procedur już stosowanych w NZOZ jak:

-          postępowanie z odpadami medycznymi

-          nadzorowanie wyposażenia pomiarowego

-          postępowanie w gabinecie

-          rejestracja pacjenta

-          itd.

z naszą dokumentacją, potrafimy wdrożyć ISO 9001 dla NZOZ w terminie ekspresowym.

Wróć

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...