Aktualności

Dotacje fundusze wnioski

Beneficjenci europejskiej pomocy w latach 2007-2013 zarówno duzi, średni, jak i mali mogą skorzystać z bezzwrotnej pomocy finansowej. W tym celu powstało 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, jednak nie jest to pomoc dla wszystkich i nie jest ona łatwo uzyskiwana. Przedsiębiorcy zwracający się z wnioskami o przyznanie im pomocy operacyjnej, muszą liczyć, że ich wnioski zostaną poddane przez urzędników wnikliwej analizie, gdyż liczba firm starających się o dotację jest ogromna.

Aby zwiększyć swoje szanse, Beneficjenci w zależności od programu, mogą uzyskać dodatkowe punkty za posiadanie certyfikatu ISO. Czasami 2-3 punkty ważą o losach dotacji wartej 2-3 miliony Euro.

 

Firma KonsultantRoku od 13 lat wdraża systemy ISO i pomaga uzyskać certyfikat ISO w terminach wymaganych przez Beneficientów. Dwukrotnie w 2008 oraz 2009 zostaliśmy wyróżnieni tytułem Najlepszego Konsultanta Roku TÜV za swoje kompetencje, doświadcznie oraz skuteczność prowadzonych wdrożeń.

 

Wróć

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...