Aktualności

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Wymagania dla Producentów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu zgodności wyrobu CE , B lub Zakładowej Kontroli Produkcji zostały opisane m. in. przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)

Kontroli podlegają dokumenty takie jak :

1. Procedury lub instrukcje (m. in.) :
− Nadzór nad dokumentami
− Nadzór nad zapisami
− Nadzór nad infrastrukturą
− Nadzór nad wyrobem niezgodnym, etc..
− Działania korygujące
− Działania zapobiegawcze
− Działania reklamacyjne
− Audity wewnętrzne
− Zakupy
− Kwalifikowanie dostawców
− Identyfikacja i identyfikowalność
− Kontrola i badania

2. Zakresy obowiązków (m. in.) :
− kierowanie procesem produkcji
− dbanie o dobry stan techniczny wytwórni
− negocjacje handlowe z dostawcami surowców oraz koordynacja dostaw,
− optymalizacja kosztów produkcji,
− obsługa budów
− zarządzanie pracownikami produkcyjnymi
− rozlicznie dostaw materiałowych wraz z zużyciem materiałów
− załatwianie reklamacji,
− sprzedaż i obsługa klienta
− współpraca z laboratorium obsługującym zakład,
− prowadzenie dokumentacji wymaganej systemem ZKP
− wykonywanie procedur kontroli produkcji

3. Nadzorowanie infrastruktury (m. in.) :
− harmonogram konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń
− instrukcje kontroli maszyn i urządzeń po naprawie lub remoncie
− instrukcje obsługi – DTR
− karty eksploatacyjne maszyn
− protokoły odbioru technicznego
− protokoły zdawczo-odbiorcze maszyn
− listy kontrolne w zakresie oceny maszyn i urządzeń technicznych – wymagania minimalne w zakresie bezpieczeństwa
eksploatacji
− spis wyposażenia
− harmonogram sprawdzeń i wzorcowań

4. Realizacja wyrobu - planowanie jakości, kontroli i badań (m. in.) :
− dostawa materiału
− wyznaczenie miejsca rozładunku dostawy
− sprawdzenie prawidłowości dokumentów dostawcy
− sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem
− ułożenie materiału na placu w miejscu przeznaczonym i oznaczonym
− wydanie dyspozycji w zakresie zapotrzebowania
− wydanie specyfikacji technicznej (recepty)
− uruchomienie produkcji
− kontrola optyczna
− kontrola parametrów i zapis w dzienniku laboratoryjnym
− przygotowanie wysyłki wg. zamówienia
− załadunek wyrobów na transport własny lub obcy (zlecony) wg ustaleń z klientem
− ostemplowanie pieczątką imienną z datownikiem przez operatora
− powrót transportu z podpisem wz
− zapis w dzienniku produkcji po zakończeniu zmiany
− oczyszczenie środków transportu


Szczegółowych informacji nt. ZKP, udzieli Państwu Prezes firmy KonsultantRoku, pod nr (042) 639 50 83.

Wróć

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...