ISO 27001

Międzynarodowa norma ISO 27001 określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Norma ISO 27001 , w Polsce znana jako PN -ISO/IEC 27001 zastąpiła brytyjski standard bezpieczeństwa BS 7799. Stosowanie tej nory w praktyce zostało wymuszone przez Ustawę o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych. Organizacje takie jak urzędy, tbs-y, szpitale i inne  zmuszone zostały do zajęcia się problemem zabezpieczania informacji.

Poszczególne rozdziały normy są poświęcone następującym zagadnieniom:

-    polityka bezpieczeństwa
-    organizacja bezpieczeństwa informacji
-    zarządzanie aktywami
-    bezpieczeństwo zasobów ludzkich
-    bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
-    zarządzanie systemami i sieciami
-    kontrola dostępu
-    pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
-    zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
-    zarządzanie ciągłością działania
-    zgodność

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...