Outsourcing, nadzorowanie ISO

KonsultantRoku realizuje pełną opiekę w zakresie utrzymania systemów ISO .


Usługa skierowana jest do firm w których:

  • brakuje osób przeszkolonych do utrzymywania ISO lub osoby przeszkolone już nie pracują
  • brakuje czasu na zajmowanie się ISO
  • brakuje doświadczenia lub pewności siebie w kontaktach z audytorami
  • szukają oszczędności w zakresie utrzymywania ISO
  • oczekują pełnej obsługi w zakresie ISO, na zasadzie „zlecić i zapomnieć”
  • oczekują doskonalenia lub krytycznego (konstruktywnego) spojrzenia na ISO


Firma KonsultantRoku coraz częściej zajmuje się również przeglądem i poprawą systemów ISO wdrożonych w sposób nieudolny lub wręcz wadliwy.

Jeśli ISO nie spełniło pokładanych oczekiwań, jest możliwe że funkcjonująca dokumentacja zostało splagiatowana lub zbytnio
zbiurokratyzowana. I zamiast poprawić cokolwiek, ISO po prostu przeszkadza.

Jeżeli na pytanie o politykę jakości chcecie Państwo odpowiedzieć – nie zajmujemy się polityką, produkujemy zysk, to znaczy, że potrzebujecie kogoś, kto Państwa zrozumie i Wam pomoże, kogoś takiego jak my.

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...