Aktualności

IFS

IFS Food, IFS International Food Standard należy do grupy standardów IFS (International Featured Standards).  Standard IFS Food jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących produkcję, przetwórstwo produktów żywnościowych po zakończonym etapie produkcji pierwotnej oraz do przedsiębiorców, których działalność polega na pakowaniu produktów luzem. IFS Food jest również stosowany w przypadku operacji z produktem, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas pakowania wstępnego. IFS Food definiuje wymagania odnoszące się do takich aspektów  jak odpowiedzialność wyższego kierownictwa, system zarządzania jakością (z uwzględnieniem haccp), zarządzanie zasobami, proces produkcyjny, pomiary, analizy i doskonalenie.*

 

IFS Broker jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, w szczególności agencji handlowych, importerów, brokerów lub innych podmiotów, które zajmują się pośrednictwem w sprzedaży. Przedsiębiorstwa te same wybierają dostawców, zakupują towary i bez wchodzenia w kontakt z produktami sprzedają je swoim odbiorcom. Standard ma na celu sprawdzenie, czy brokerzy/importerzy podjęli odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ich dostawcy działają zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości wyrobów oraz monitorowania zgodności dostarczanych produktów z wymaganiami prawnymi i specyfikacjami klientów.*

 

IFS Logistic jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność logistyczną produktów żywnościowych i nie-żywnościowych. Operacje podlegające certyfikacji w oparciu o IFS Logistic to usługi w zakresie transportu, magazynowania, dystrybucji, załadunku, rozładunku, itp. Standard można zastosować we wszystkich rodzaj działalności: transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, dla produktów chłodzonych/ mrożonych lub produktów w warunkach nie obniżanej temperatury. IFS Logistic dotyczy procesów logistycznych, w których przedsiębiorstwa mają kontakt fizyczny ze wstępnie zapakowanym produktem (transport, pakowanie wstępnie zapakowanych produktów żywnościowych, magazynowanie i/lub dystrybucja, transport i magazynowanie palet i worków w pudłach (bags in box)). IFS Logistic obejmuje również produkty luzem (np. olej, ziarno zbóż itp.), jeśli nie prowadzone są żadne procesy przetwórcze/ produkcyjne i nie wykonywane jest wstępne pakowanie. *

 

*źródło : http://www.tuv.com/pl/ifs_food.html

Wróć

Aktualności

IFS

IFS Food , IFS Logistic, IFS Broker

Więcej...

BRC

Naszym klientem był ZPOW MOTYL

Więcej...

ISO 9001 w NZOZ

2,5 punktu za posiadanie certyfikatu ISO 9001

Więcej...

WSK

Wewnętrzny System Kontroli

Więcej...

FSC

Wdrażanie Forest Stewardship Council (FSC)

Więcej...

Wdrażanie ZKP

Masy bitumiczne, beton, domieszki do betonów i zapraw, kruszywa, pustaki, bloczki, belki Teriva, stolarka, styropian

Więcej...

Dotacje fundusze wnioski

Wnioski o dotację przewidują punkty za posiadanie certyfikatu ISO

Więcej...

Kontrole wyrobów budowlanych

Sankcje karne za wprowadzenie do obrotu z naruszeniem przepisów

Więcej...

Szkolenie Pełnomocnik ZKP

Szkolenia dla Pełnomocników ZKP

Więcej...

Certyfikacja ZKP Znak CE, Znak B

Certyfikacja ZKP, badanie typu, oznakowanie CE lub B

Więcej...